Reflektion

Reflektion

Reflektion, eftertanke och efter-känsla, är en grundbult i tillvaron.

Och trots att den är fritt tillgänglig är den en bristvara.

M

Många av våra utmaningar i världen, också de fredsrelaterade,

har strukturella orsaker. Men varje struktur bärs av människor.


Vi vill ge, som en del av fredscentrets verksamhet, utrymme för eftertanke.

Ett sammanhang där frågor får finnas och tystnad inte behöver fyllas.


Den tilltänkta verksamheten påminner om kurs- och retreatverksamhet med terapeutiska inslag.


Aktuellt:


Nästa retreat planeras 5-8 maj 2022.


Läs mer om vår senaste retreat,  "Att möta förändring"

September 2021

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Under 2020 bads en fredsbön i samarbete med Hoburgs församling. Söndagar udda veckor kl 19 erbjöds den i Vamlingbo kyrka/sakristia, med nyskriven musik, tystnad och möjlighet till ett gemensamt samtal efteråt.

(OBS, bönen är pausad)


Förhoppningen är att bönen sprids runt Östersjön som ett tecken av försoning.