Dialog

Dialog


Vi vill bidra till dialog,

till fördjupade samtal mellan människor som vanligtvis inte möts.

Både lokalt och regionalt.


Vi vill möjliggöra för människor att kliva ur sina roller,

att testa nya tankar,

i trygga och nyfikna möten.


Dialog är inte debatt. Målet är inte att överbevisa den andre.

Dialog är att inse behovet av flera perspektiv.


Vår värld är komplex. Må våra samtal vara det också.

(Ett exempel på dialoginitiativ, med koppling till tidigare engagemang hos Benjamin, skedde hösten 2019, då ett dussintal civilsamhällesorganisationer samordnade en inbjudan till migrationskommittén. Läs kort om initiativet här.)