Bildning

Bildning

Fred är mer än frånvaron av krig.

Fred innebär strävan efter hela relationer mellan människor,

med planeten och med sig själv.


- - -Nedan kan du ta del av tre perspektiv på fred under titeln "Gotlands peace talks"Ordföranden Benjamin fick delta i en nordisk-rysk fredskonferens i Olso  november 2021. Där gav han också ett anförande under titeln "Peace is built in budgets and hearts". Sammanfattningen av konferensen hittar du här:


Difference


En kurs i fem delar, om att hantera och göra skillnad i vardagliga möten. Framtagen av en grupp runt den anglikanska ärkebiskopen Justin Welby, översatt till svenska av Benjamin Ulbricht/Gotlands fredscenter.


Kursen ges nu som prova-på workshop vid flera tillfällen, inför lansering genom ett studieförbund under vintern 21/22. För mer info, kontakta Benjamin.