Hem


VI ÄR


Vi är en liten förening som vill verka för bildning, dialog och reflektion om fredsfrågor i bred mening.
Aktuellt


Nytt: kommande retreat, "Att famna försoning", 4-7 maj 2023, se nedan

Ny föreläsning: "Existentiella frågor i klimatkrisenKurs: "Difference, konsten att göra skillnad".


Materialet, som vill odla tre vanor som gör skillnad i vår vardag och i en konfliktfylld värld, har utvecklats runt den anglikanska ärkebiskopen.


I slutet av mars 2022 blev Gotlands fredscenter representerat på Ålands fredsinstituts kastelholmsamtal.

Inför samtalet släptes en podd om försoning i vardagen - i ljuset av Ukraina.

Du kan lyssna på den här.

 DK1 gjorde ett TV-inlag om Natodebatten i Sverige och valde Gotland som sin fokus. I inslaget intervjuas Benjamin. (Från min 04:00).

Inslaget kan ses här.

Retreat på södra Gotland, "Att famna förgänglighet."

I samarbete med livscentrum anordnar vi retreater flera gånger per år.

Nästa möjlighet ges 4-7 maj 2023. Se dokumentet för mer info.

Gotland Peace TAlks

En digital föreläsningsserie om Fredsfrågor


VÅR VISION


Vi vill, i en tid av misstro och polarisering, bidra till förståelse och fredlig utveckling i Östersjöregionen.

Det vill vi göra genom bildning, dialog och reflektion.

Försöket att etablera oss i Vamlingbo hindrades av pandemin, men ännu är förhoppningen att verksamheten hittar en fysisk plats att slå rot på.


BILDNING


Vi vill ordna seminarier om angelägna ämnen för att möta kunskap och sprida engagemang.

DIALOG


Vi vill föra samman människor med olika bakgrund och åsikter,

för att främja förståelse.

REFLEKTION


Vi vill erbjuda utrymme att koppla de gemensamma frågorna till det egna livet.

Visionen på ett A4:

VÄGEN HIT


Gotland har historiskt sett varit ett nav för relationer, handel och möten i Östersjöregionen. De senaste åren, i takt med att förhållandena runt detta hav blev mer spänningsfyllda, har också rösterna för ett fredscenter på ön vunnit ny kraft, för att balansera den militära upprustningen som sker med fredsfrämjande verksamhet. Den önskan går hand i hand med behovet av öppna mötesplatser i en polariserad och något vilsen samtid. Ett nytt initiativ i sammanhanget gjordes hösten 2019, då prästen Benjamin sade upp sig för att ideellt bidra till att förverkliga visionen om ett fredscenter. Under många samtal har idén formats och vissheten stärkts att en sådan plats behövs och kunde vara ett bidrag för förståelse och försoning. Kontakter har knytits och en förening har startats för att stödja etableringen av Gotlands fredscenter.

VÄGEN FRAMÅT


För att göra verklighet av denna plats behöver vi ditt stöd. Pandemin innebär utmaningar såklart, men föreningen är i danande och visionen levande.

Vi skapar just nu de strukturer och resurser som behövs för att kunna bidra till fred och förståelse.

KONTAKTA OSS


Har du frågor om föreningen, vill bidra till att förverkliga visionen eller dela några andra funderingar?

Välkommen att höra av dig.

Du kan maila ordföranden Benjamin via benjamin.ulbricht@gotlandsfredscenter.org


 
 
 
 

Vi behöver Dig


Att arbeta för fred och förståelse är ett gemensamt arbete.

Du behövs. Vill du stödja ekonomiskt?

Swish 123 486 65 39 eller bankgiro 5501-8584


Undrar du hur vi jobbar? Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2019-20 och 2020-21.


Bli gärna medlem i föreningen eller hör av dig med vad just du kan bidra med.

Styrelsen för 2021-22:

Benjamin Ulbricht (ordf.)

Jenny Lindström (sekr)

Martin Lindström (kassör)

Kontakt: förnamn.efternamn@gotlandsfredscenter.org